Behovet for pålitelig tilstandskontroll for disse konstruksjonselementene ble aktualisert etter oppdatering av kapasitetsformler for grout forbindelser i NORSOK for noen år tilbake.

Studien inneholder informasjon om tilgjengelige metoder for inspeksjon og instrumentert tilstandsovervåking, med vurdering av teknisk modenhet og egnethet for avdekking av mulig degradering.