Som bidrag til å utvikle og formidle slik kunnskap, samt bidra til at næringen og myndighetene har en felles forståelse av utviklingstrekk og risikoforhold, har Petroleumtilsynet utarbeidet en rapport. Denne setter fokus på helse, miljø og sikkerhetsutfordringer ved slike installasjoner.

Rapporten beskriver teknologien, problemstillinger og overordnete utfordringer.

Sammenfallende med trenden i bransjen vil rapporten være spesielt rettet mot installasjoner med litium- ion batterier.