Rapporten er utarbeidet av overlege i hyperbarmedisin, professor Einar Thorsen og spesialist i nevrologi, professor Marit Grønning.

Rapporten beskriver mulige effekter av dype metningsdykk på nervesystemet og på lungefunksjon, og gir på den bakgrunn forslag til klinisk undersøkelse av dykkere før og etter dype metningsdykk som ledd i den helsemessige oppfølging av dykkere som dykkerselskapers bedriftshelsetjeneste (BHT) gjør.

Ptil anser at rapporten gir en kunnskapsstatus om emnet, og at den representerer viktig underlagsmateriale for myndighetenes vurderinger dersom det i fremtiden skulle komme søknad om samtykke til metningsdykking i dette dybdeområdet.