Denne rapporten oppsummerer arbeidet med å kartlegge og sammenligne tilnærming til bruk av standarder ved regulering av HMS i petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Mål for prosjektet

 • Øke kunnskapsgrunnlaget om HMS-regelverk og spesielt bruk av standarder forbundet med petroleumsvirksomhet i Arktis
 • Økt oppmerksomhet om HMS-regelverk i Arktis
 • Etablere og styrke samarbeid mellom HMS-myndighetene i Arktis
 • Bidra til å styrke tilstedeværelse på norske innsatsområder som internasjonalt samarbeid, kunnskap og miljøvern, sikkerhet og beredskap innen Petroleumstilsynet sitt myndighetsområde

Rapporten behandler følgende temaer:

 • Overordnet informasjon om utvalgte myndigheters regulatoriske tilnærming eller strategier hva gjelder HMS-spørsmål forbundet med petroleumsvirksomhet i Arktis
 • Beskrivelse av hvordan eventuelle juridiske- eller industristandarder benyttes direkte eller indirekte som en del av myndighetsfastsatte regelverk eller regelverkshåndhevelse
 • Fordeling eller overlappende forvaltningsansvar mellom ulike forvaltningsnivå, sidestilte sektormyndigheter eller andre aktører på vegne av myndighetene hva gjelder konkrete emner eller spesifikk risiko ved petroleumsvirksomhet i Arktis
 • Overordnet informasjon om organiseringen av myndighet og håndhevelse av HMS-regelverk

Følgende emner er brukt for å belyse bruk av standarder i regulering:

 • Boring og brønndesign i Arktis
 • Teknisk regulering av brannsikkerhet, særlig i sterk kulde
 • Evakuering og beredskap, særlig hensyntatt lave temperaturer, avstand og mørke