Hør podcast om rapporten på Spotify.

Denne rapporten viser eksempler på bruk av fjernstyrte og autonome droner (luft, havoverflate, under vann) i petroleumssektoren og utviklingstrender innen droneteknologi. Rapporten belyser viktige HMS-forhold og drøfter anbefalinger og tiltak for å sikre forsvarlig bruk av droneteknologi i petroleumsvirksomhet.

Utfordringer og muligheter for bruk av droner

Formålet med denne rapporten er å vise eksempler på bruk av fjernstyrte og autonome droner i petroleumssektoren og vise hvilke utviklingstrender innen droneteknologi som er viktige. Utfordringer og muligheter for bruk av droner i nordområdene er spesielt vektlagt. Teknologi for og anvendelser av flyvende droner, droner på havoverflaten og droner under vann er behandlet i denne rapporten. Rapporten beskriver hvordan droner brukes i dag og oppgaver dronene kan løse fremover. Rapporten beskriver utfordringer ved bruk av droner innen petroleumsvirksomheten og forslag til tiltak.

Risiko forbundet med droneteknologi

Denne rapporten gir en overordnet oversikt over identifiserte risikoer forbundet med droneteknologi og droneoperasjoner. Kritiske delteknologier ved droner er kommunikasjon med kontrollrom og operatør og lokalisering (bestemme dronens egen posisjon). Mekanisk robusthet i forhold til røft miljø og håndtering av feilsituasjoner er også kritisk for bruk i industrielle sammenhenger. Videre er operatørgrensesnitt, både i forhold til droneoperatør og kontrollrom svært viktig for å gjennomføre sikre droneoperasjoner. Med bakgrunn i krav og næringens tilnærming til risikostyring, drøftes behov for å identifisere og systematisere utfordringer knyttet til droner og droneoperasjoner og sette i verk tiltak for å sikre forsvarlig bruk av denne teknologien.