Resultatene fra prosjektet vil inngå i Petroleumstilsynets videre planlegging og gjennomføring av tilsynsaktiviteter og formidlingsarbeid overfor industrien.

Gjennomgangen viser at få endringer er gjort i forhold til borevæske og borevæskekjemikalier de siste 15 årene, men at det er gjort flere endringer i rammene omkring blanding og bruk av borevæsker som har redusert behovet for manuell håndtering av kjemikalier på offshoreinnretninger og ført til en reduksjon av kjemisk eksponering for tilsetningsstoffer.