Rapporten er ment å gi et nyttig bidrag til bevisstgjøring rundt barrierestyring og vedlikeholdets plass i barrierestyringen, samtidig som vi er klar over at det kan være andre måter å betrakte dette på.

Rapporten er utarbeidet av Sintef, på oppdrag fra oss. Rapporten ble første gang publisert i 2014.