Dette er viktig med hensyn til brønn posisjon, antikollisjon, brønnkontroll og avlastningsboring, spesielt ved horisontale brønner.

Leverandør: Add Wellflow AS
Prosjektgjennomføring: 2017