Risikonivået synes å ha blitt redusert de siste årene, sannsynligvis på grunn av bedre rutiner hos operatørene.

Prosjektgruppa anbefaler at etatene prioriterer faglig oppdatering med hensyn til nye metoder og teknikker for tilbakeplugging samt gjennomgang av deler av kravstillingen,for å sikre at hensynet til HMS ivaretas best mulig ved framtidige operasjoner.