Det har vært usikkerhet rundt hvorvidt optiske gassdetektorer fungerer under "ekstreme forhold" som snø, fuktighet, vann, vanndamp, steam, osv.

Rapporten systematiserer kunnskap om optiske detektorer og alternative detektortyper og forståelse for hvordan detektorene oppfører seg under slike forhold, og er basert på aktuelle hendelser, informasjon fra leverandører og erfaring fra næringen.

Rapporten er utviklet av SINTEF, på oppdrag fra oss.