Oppgaven omfatter kunnskapsutvikling om arbeidsmiljørisiko knyttet til eksponering ved arbeid i nordområdet, for eksempel kulde, dagslys/mørke, isolasjon og avsondrethet og organisering av arbeidet.

Effekter av slik eksponering kan innebære

  • nedsatte kognitive funksjoner (og risiko for feilhandlinger, og interaksjoner mellom fysiologiske parametere og kognitive responser)
  • nedsatt manuell og fysisk yteevne
  • andre mentale og fysiologiske reaksjoner som
    • fatigue/utmattelse
    • angst
    • søvnproblemer, stemningsvansker, osv., særlige utfordringer knyttet til samspillet mellom psykososiale faktorer og yteevne ved arbeid i nordområdet, og organisatoriske forhold som skiftarbeid og rotasjonsordninger, nattarbeid, arbeidsorganisering og reisetid knyttet til arbeid i nordområdet.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018