Typiske problemstillinger knyttet til konstruksjonssikkerhet er laster og lastvirkning, bevegelseskarakteristikk, global og lokal skrogstyrke, stabilitet, forankring og posisjonering.

Oppgaven inkluderer ankerlaster, laster på konstruksjoner når det er isklumper (knult, growlers) i bølger, forbedrede modeller for ising (atmosfærisk og fra sjøsprut) og innhenting av kunnskap om sprekkvekst og brudd i materialer ved temperaturer under -20 ⁰C. Dette ses i lys av en kunnskapsbasert næringssatsing, forskning, utdanning og kompetanse om nordområdene.

Leverandør: DNV GL
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2017