Korrosjon under isolasjon (KUI) har vært årsak til flere hendelser de siste årene. Ptil arbeider for bidra til reduksjon av storulykkerisiko knyttet til KUI, blant annet ved å øke næringens kunnskap om og oppmerksomhet om temaet.

Vi har nå fått utarbeidet en rapport med oversikt over ulike isoleringsløsninger som har vært brukt i petroleumsvirksomheten fra 1970 og fram til i dag.

Rapporten «Isoleringsløsninger og sikkerhetsmessige utfordringer i et historisk perspektiv» fokuserer på de mest brukte og tidstypiske isoleringsløsningene, og på sikkerhetsutfordringer knyttet til KUI.