Vinterisering i form av innelukking av moduler er et vanlig tiltak for beskyttelse av arbeidsmiljø og utstyr i nordområdene. Innelukking og brannforløp er inkludert i arbeidet.

Prosjektet gir en bedre forståelse av i hvilken grad og på hvilken måte den økte risikoen som oppstår ved innelukking kan kompenseres ved endret bruk av HVAC, tidligdeteksjon, utstyrskonfigurasjon og andre tiltak innen design av prosessmoduler.

Leverandør: Safetech Nordic AS
Prosjektgjennomføring: 2017