Enkelte reservoarer i Barentshavet er mye grunnere enn andre områder på sokkelen (+/- 250 under sjøbunn).

Det er innhentet kunnskap spesielt om forhold knyttet til brønnintegritet, berggrunnens egenskaper, oppsprekking av sjøbunn ved injeksjonsbrønner, forhold ved eventuell avlastningsboring og metoder for overvåking og monitorering av berggrunnen.

Leverandør: Add Wellflow AS
Prosjektgjennomføring: 2017