Arbeidet er avgrenset til en vurdering av delte logistikkløsninger, IKT infrastrukturløsninger, beredskapsressurser, oljevernressurser og evne til raskt å sette i gang med avlastningsboring dersom dette er påkrevd.

Både sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper er vurdert.

Vurderingene tar utgangspunkt i alternative samhandlingsmodeller for leteboring i det åpnede området i Barentshavet.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2015-2016