Publikasjonen «Position paper - Material property requirements for high strength steels used in mobile offshore units" oppsummerer noe av arbeidet, og er skrevet sammen med HSE UK.

Utfordringer - høyfast stål

På høyfast stål har det vært noen hendelser og utfordringer på grunn av mangel på duktilitet eller manglende krav til testing av bruddmekanisk seighet. Sistnevnte kan medføre manglende underlag for en bruddmekanisk vurdering av teknisk integritet i driftsfase eller i forbindelse med ønske om forlenget leve- eller oppholdstid på feltet for innretninger.

Målet med arbeidet var å identifisere svakheter i eksisterende krav og regler for flyttbare innretninger på høyfast stål, og dermed bidra til mulige forbedringer.

Krav, erfaringer og forslag til forbedringer

I dokumentet presenteres kort HSE UK og Ptil sine krav til flyttbare og faste innretninger for høyfast stål, noen konstruksjonsmessige erfaringer, hendelser og forslag til forbedringer.

Arbeidet har bidratt til implementering av krav til bruddmekanisk prøving i International Association of Class Societies (IACS) UR W16. Dette er klasseselskapenes omforente krav. Endringen her dekker sveiseforbindelsers varmepåvirkede sone som en del av stålverkets kvalifiseringskriterier.

Arbeidet i forumet har også bidratt til belysning og diskusjon av andre mulige sikkerhetsmessige utfordringer ved bruk av høyfast konstruksjonsstål.

For Ptil har arbeidet vært knyttet til vår sektoroppgave «Integritet av eldre konstruksjoner og marine systemer». Ptil ønsker å takke HSE og klasseselskapene ABS, Lloyds og DNV-GL for godt samarbeid.