Karstifisering er en forvitring hvor kjemisk oppløsning fører til dannelse av store hulrom som igjen kan føre til plutselige og store slamtap ved boring.

Arbeidet inkluderer brønnkontroll ved boring i karstifiserte formasjoner, seismiske verktøy for å avdekke slike hulrom, utstyr for å oppdage disse forhold under boring og ny teknologi og metoder for sikker boring i karstifiserte formasjoner.

Leverandør: Acona AS
Prosjektgjennomføring: 2017