Rapporten beskriver søkestrategien og resultatene av en litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri. Litteraturstudien dekker 164 dokumenter for de siste 6-7 årene.

Resultatene viser at det er en mangel på dokumenterte sammenhenger mellom indikatorer og storulykkerisiko, påviste effekter ved bruk av indikatorer og påviste forhold som påvirker påliteligheten til indikatorer.