Petroleumsvirksomhet i nordområdene har bidratt til å sette miljøspørsmålet høyt på den offentlige agendaen. På vegne av Utenriksdepartementet har Petroleumstilsynet nå gjennomført et prosjekt for å identifisere tiltak som kan være med på å hindre utslipp av hydrokarboner til det marine miljøet i Arktis.

Rapporten er en faktasamling om hvilke tekniske systemer som er tilgjengelige, hvilke anlegg som allerede er i drift i Arktis og pågående prosjekter for å utvikle nye løsninger for petroleumsvirksomhet i nordområdene.

- Det viktigste bidraget til sikkerhet for miljøet er å forebygge, noe som er like relevant i nord som på resten av sokkelen. I tillegg til å være en faktasamling, presenterer rapporten observasjoner, anbefalinger og forslag til videre arbeid for å styrke sikkerheten i nordområdene, sier sjefingeniør i Ptil, Sigurd Robert Jacobsen.

Prosjektet har bakgrunn i et initiativ fra Arktisk råd, Task Force On Pollution Prevention (TFOPP). Selve rapporten er utarbeidet av Proactima.