Rapporten er utviklet i forbindelse med et tverrfaglig prosjekt i Petroleumstilsynet om kultur og systemer for læring, og tar for seg hvordan læringsbegreper er benyttet i studiet av organisatorisk sikkerhet og hvordan begreper om læring kan tilføre økt forståelse til kunnskapsdomenet organisatorisk sikkerhet.

Det er lagt til grunn at organisatorisk læring kan være styrt eller spontan i varierende grad, og at organisatorisk læring både kan fremme og undergrave HMS.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom forskere fra SINTEF og fra Samfunns- og næringslivsforskning AS.