Er det virkelig mulig å skape en gnist med kun radiosignaler?

Det korte svaret er ja.

Videoen under viser et styrt eksperiment i et laboratorium som viser at spenningen i de elektromagnetiske bølgene kan skape en gnist eller lysbue.


Det er ikke bare avsenderstyrken på enhetene som er viktig, men også mottakere. Hvis vi ser for oss et brudd i en kabel som kommer i kontakt med jord, vil det nemlig kunne føre til en gnist eller en lysbue.

Det å ha kontroll på tennkildene er spesielt viktig i petroleumsvirksomheten, hvor det er flere ulike brennbare gasser og mulige tennkilder.

Vil du vite mer om teorien bak dette? Se informasjonsbrosjyren vår under.