Oppmerksomheten har over flere år vært særlig rettet mot de industrielle IKT-systemene og selskapenes arbeid med å beskytte disse.

Ptil har understreket behovet for årvåkenhet og at selskapene har kontroll med egen evne til respons. Vi har også vært pådriver for og bidratt til økt kunnskap om risiko knyttet til IKT-sikkerhet.

Se video: Skjerpet innsats for IKT-sikkerhetNye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet.

Kunnskapsutvikling

I perioden 2018 til 2021 gjennomførte vi en rekke utrednings- og forskningsaktiviteter rettet mot ulike sider av robusthet i industrielle IKT-systemer.

Se ferdigstilte rapporter: