Operatørselskapene på norsk sokkel er ansvarlige for sikkerheten på sine innretninger. De har dermed ansvar for tiltak som skal bidra til å hindre bevisste anslag, og ha beredskapsplaner for dette.

Selskapenes plikter avgrenses imidlertid mot myndighetenes ansvar. Mens selskapene må forebygge og om mulig redusere konsekvensen av anslag i henhold til sine sikrings- og beredskapsplaner, har politiet ansvar når situasjonen krever bruk av makt.

Det er altså forskjell mellom sikkerhet og sikring når det kommer til ansvarsfordeling mellom selskapene og myndighetene.

Fagdag om sikring

Ptil planlegger fagdag om sikring 5. september 2023. Hold av datoen allerede nå - mer informasjon kommer!