Se videointervju med olje- og energiminister Terje Aasland.

Helhet

Ifølge Aasland er bakgrunnen for endringen et ønske om tydeligere ansvarslinjer og en helhetlig struktur for å gjøre det enklere å samordne helse, miljø og sikkerhet med sikringsarbeidet.

- Det er enklere og tydeligere ansvarslinjer når det er én statsråd, ett departement og én linje som handler om helheten, sier han.

Krigen i Ukraina understreker viktigheten av god sikring av norsk sokkel og landanlegg. Aasland er tydelig på at myndighetene vil legge til rette for å styrke sikkerheten, og at Petroleumstilsynets daglige arbeid skal fortsette som før. Han tror ikke at selskapene i petroleumsvirksomheten kommer til å merke store endringer, men på sikt kan det likevel bety noe at departementet kan se sikkerhet og prosjektutvikling i sammenheng mye tidligere i prosjektene.

Videreutvikle

Norsk olje og gass har fått større betydning for Europas energiforsyning etter krigen i Ukraina.

- Vi skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske markedet også i fortsettelsen, fastslår han.

Samtidig må det satses på havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring for å nå klimamålene. Olje- og energiministeren mener likevel at det er fullt mulig å opprettholde olje- og gassproduksjonen samtidig som man når klimamålene.

- Da må vi også utvikle måten Petroleumstilsynet jobber på og hvordan regelverket utformes, fordi Petroleumstilsynet kommer til å ha en viktig rolle både innen karbonfangst og lagring, havvind, hydrogen og så videre.

- Det vil komme mange nye spennende områder som en del av energiomstillingen, og Norge kan og vil levere på viktige teknologier for framtiden.

Sikkerhet

Aasland understreker at Norge må sørge for et godt sikkerhetsregime også for nye energiformer som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

- Vi ser at energi har blitt et viktig strategisk våpen eller pressmiddel, slik som Russland har valgt å agere mot Europa. Vi skal sørge for at vi ivaretar våre innretninger, om det gjelder karbonfangst og lagring, havvind eller olje- og gassproduksjon.

Ambisjonen er fremdeles å være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. 

- Det er viktig at vi har et godt rammeverk, og at vi utvikler det med utgangspunkt i at vi skal ha ledende rammer for helse, miljø og sikkerhet og sikring på disse viktige områdene.

- Tenk deg et samfunn uten energi. Det er kanskje litt romantisk og godt en liten periode. Men det å sikre energileveransene, uansett hvilken produksjonsform som ligger i bunn, er utrolig viktig.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen.