Spørreundersøkelsen kartlegger de ansattes opplevelse av HMS-klima, arbeidsmiljø og helse på alle innretninger og anlegg. Det er frivillig å delta, og de som svarer vil ikke kunne kjennes igjen.

Resultatene kommer i mars 2024. Hver innretning/anlegg /entreprenør som har nok besvarelser får en egen rapport med sine resultater.

Det er Safetec som gjennomfører kartleggingen på vegne av Ptil. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder i Safetec, leif.inge.sorskar@safetec.no eller astrid.schuchert@ptil.no.

Hva er spørreundersøkelsen og hvorfor er den viktig?