Dette skal rapporteres i forbindelse med hendelser både på landanlegg og innretninger til havs. Landanleggene har tidligere rapportert denne informasjonen på et eget skjema som nå utgår. 

Det oppdaterte skjemaet blir tilgjengelig i løpet av tirsdag 14.3.2023. I forbindelse med oppgraderingen, vil skjemaet være ute av drift 14. mars fra kl.15:00 til 17:00.

Varsling av fare- og ulykkessituasjoner