I perioden 2018-2022 har Ptil gjennomført brukerundersøkelser etter alle revisjoner for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes og hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter. Du finner rapportene her.

Ptil sender i disse dager ut en ny brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra næringen og informasjon om effekten av våre revisjoner.  

Dersom du har blitt invitert på e-post til å delta, kan du logge deg inn i undersøkelsen her.

Undersøkelsen blir sendt til myndighetskontakten for det reviderte selskapet cirka to uker etter at de har mottatt revisjonsrapporten.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører brukerundersøkelsene på vegne av Ptil. Ptil får kun tilgang til anonymisert informasjon. Et unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde.

Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli publisert på vårt nettsted.

  • Avsender: Petroleumstilsynet brukerundersøkelse
  • Avsenderadresse: https://horizons.confirmit.eu/wix/p132189983971.aspx

Vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsen, da dette bidrar positivt til Ptils forbedringsarbeid.

Hvis du vil se spørsmålene i undersøkelsen, finnes de i vedlegg under.