Undersøkelsen gjennomføres av Kreftregistret og omfatter nåværende og tidligere offshorearbeidere som har reist med helikopter for norske operatørselskap i perioden 2000-2021.

Invitasjon med lenke til elektronisk samtykke og spørreskjema sendes på e-post.

Petroleumstilsynet (Ptil) oppfordrer alle inviterte til å delta i undersøkelsen.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her: Startsignal for Norges største spørreundersøkelse blant offshorearbeidere