Ptil-direktøren leder Sikkerhetsforum, som er den sentrale arenaen for samarbeid og debatt om viktige HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten. Årskonferansen arrangeres med mål om å debattere tema som kan bidra til å redusere storulykkerisiko og bedre arbeidsmiljøet i bransjen.

Tema for årets konferanse, som ble avholdt 8. juni, var utfordringer knyttet til det høye aktivitetsnivået, læring og samarbeid, og hvordan kultur, språk og innleie kan påvirke sikkerheten.

- I Sikkerhetsforum, og på årskonferansen, har vi gode diskusjoner, det er god takhøyde og vi er opptatt av å få til noe, sier Myhrvold.

- Det at alle de store aktørene er representert, betyr også at synspunkter og konklusjoner fra møtene spres i vide sirkler. God informasjonsflyt er grunnleggende for et levende engasjement blant og mellom partene.

- Et velfungerende partssamarbeid er også grunnleggende for at den norske modellen skal fungere, understreker hun.

Se video fra innleggene på Sikkerhetsforums årskonferanse 2022