- Situasjonen vi er i nå er dyster, og det er krevende. Det gjør at det er enda viktigere at selskapene jobber godt med sikkerhet.

- Dersom næringen skal være en stabil leverandør av olje og gass til Europa, må vi jobbe forsvarlig. Det betyr at dere må jobbe forebyggende, dere må prioritere vedlikeholdet og dere må vite at barrierene fungerer – hver eneste dag, sa hun til de rundt 120 inviterte topplederne fra olje- og gassbransjen.

Myhrvold presiserte at det er forskjell mellom sikkerhet og sikring når det kommer til ansvarsfordeling mellom selskapene og myndighetene.

- Det er selskapene og dere toppledere som har ansvar for sikkerheten. Dere eier innretningene og anleggene, dere har ressursene og dere forstår risikoen.

- Når det gjelder sikring, har selskapene ansvar for å bidra til å hindre bevisste anslag, og ha beredskapsplaner for dette. Men dette ansvaret må deles med myndighetene. Det krever samarbeid, sa hun.

- Vi må jobbe tettere sammen, både på myndighetssiden, mellom myndigheter og selskaper, mellom selskapene og selvfølgelig også mellom partene.

Da er deling av informasjon avgjørende.

- Vi må dele den informasjonen som er mulig å dele. Vi må samtidig passe på at vi ikke avdekker sårbarheter og gjør ting verre, understreket hun.

- Selv om næringen nå må håndtere nye forhold som dukker opp, som for eksempel droner, må man samtidig også se på det helhetlige risikobildet. Enkeltvis og samlet risikovurdering gjelder i høyeste grad nå. Da må selskapene ha tett kontakt med oss og andre myndigheter, slik at vi ser det totale bildet sammen.