I perioden 2018- 2022 har Ptil gjennomført en brukerundersøkelser etter alle revisjoner. Hensikten er å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes, hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter til senere tilsyn.

Rapport etter undersøkelsene i 2021 finner du her.

Som i 2021, gjennomfører vi nå en overordnet brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra næringen og informasjon om effekten av våre aktiviteter. Denne brukerundersøkelsen adresserer spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten. 

Undersøkelsen sendes til myndighetskontakter og hovedverneombud hos alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Undersøkelsen sendes også til selskaper vi ikke har ført tilsyn med i år.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører disse to brukerundersøkelsene. Ptil får kun tilgang til anonymisert informasjon. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde. Resultatene fra brukerundersøkelsene blir publisert på vårt nettsted.

Vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsene, da dette bidrar positivt inn i Ptils forbedringsarbeid.