Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør - om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, lavere sykefravær og mer motiverte medarbeidere.  

Viktigheten av at det arbeides systematisk og godt med arbeidsmiljø er kjent, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gå fram i praksis.  

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Innholdet i Arbeidsmiljøportalen er rettet mot ulike bransjer og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset de ulike bransjenes arbeidsmiljøutfordringer. 

Arbeidsmiljøportalen har nylig lansert en egen side for petroleumsbransjen.  

Verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb belyser de faktorene vi vet har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. De vanligste utfordringene identifiseres, og tiltak rettes spesifikt mot disse. Verktøyene er utviklet for at ledelse, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte kan jobbe sammen og få felles eierskap til arbeidsmiljøarbeidet.

En bra dag på jobb er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Arbeidsprosessene tar utgangspunkt i korte filmer om det forskning viser er spesifikke arbeidsmiljøutfordringer i hver enkelt bransje. 

Arbeidsmiljøhjelpen er utviklet av Arbeidstilsynet, og tilpasset petroleumsvirksomheten i samarbeid med Ptil. Verktøyet består av seks overordnede temaer, som vi vet har sammenheng med helse, sykdom, skade og fravær. Innholdet i Arbeidsmiljøhjelpen er bransjespesifikt og rettet mot petroleumsvirksomheten for å kunne gi relevante eksempler, og gode forslag til tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet. 

Både Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb ender opp med en handlingsplan som arbeidstaker og arbeidsgiver skal jobbe videre med.

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.