Filmen Hav av tillit setter det norske sikkerhetsregimet under lupen. Systemet er tuftet på ansvarlighet, samarbeid, risikoforståelse, læring etter alvorlige ulykker – og tillit.

Hva vil det si at partene i bransjen har tillit til hverandre?

Hva er det som gjør at et slikt tillitsbasert system fungerer?

Og hva kreves av oss for å bevare det?