- Norsk oljeindustri er veldig god på det jeg kaller trygging, eller «safety» på engelsk. De samme midlene kan brukes i forbindelse med sikkerhet, altså «security», sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen da han deltok på Ptils Topplederkonferanse 25. oktober.

Han understreket at samarbeidet har vært veldig godt, og gir honnør til næringen.

Ingen direkte trussel nå

Kristoffersen var også tydelig på at det ikke er noe nært forestående militært angrep mot Norge nå.

– Hele Europa er mer avhengig av norsk energi og gass, og ønsker å bli kvitt avhengigheten av russisk energi. Det gjør at Norge blir mye viktigere for Europa. Dermed også viktigere for Russland.

– Vi skal være oppmerksomme på at dette kan være et middel for å skape enda større usikkerhet. Om det sås tvil om vår evne til levere sikker energiforsyning til Europa, så vil det være vanskelig for de europeiske landene. Sånn sett har Norge blitt et mer utsatt mål.

Behold roen

– Dersom det er noen statlige som står bak droneflygingen, og det som skjedde med Nord Stream 1 og 2, tror jeg hensikten er å skape usikkerhet og uro. Da krever det av oss å holde roen, sa han.

– «Keep calm and carry on», sa engelskmennene under andre verdenskrig. Det tror jeg er viktig for oss også nå. Slik vi kan skille mellom alt det urolige vi står overfor og sortere dette.

Ikke naive

Forsvarssjefen understreker at Norge aldri har vært naive og stolt helt på Russland, men at vi har fulgt godt med både med etterretnings- og sikkerhetsmessig.

- President Putin har fullstendig utspilt sin rolle som en person vi kan stole på, hvis vi noen gang har gjort det. Men det å bygge et forhold til Russland en gang når krigen er over, kommer til å bli viktig.

- Norge blir ikke ferdig med Russland. Vi er nabo til Russland, vi har felles grense i nord og vi har en tradisjon for å finne løsninger innenfor fiskeri og ressursforvaltning.

- En dag er krigen i Ukraina over. Jeg ser ingen militær løsning akkurat nå, men jeg tror at det på ett eller annet tidspunkt blir en form for forhandlinger som gjør at krigen slutter. Og da må vi finne ut hvordan vi skal gjenopprette et forhold til Russland.

Se hele intervjuet med forsvarssjef Eirik Kristoffersen øverst i artikkelen.