Ptil gransker hvert år mellom fem og ti alvorlige hendelser. Formålet med granskingene er både å avdekke regelverksbrudd og å bidra til læring etter hendelsene.

Vi har nå startet et prosjekt som skal gi nærmere svar på hvilken effekt våre granskinger har og hvilken læring de har gitt.

Med effekt menes endringer i kunnskap, motivasjon, prosedyrer, verktøy eller praksis hos enkeltselskap og på bransjenivå.

Evaluering

Ptil har engasjert DNV til å gjennomføre evalueringen. Det vil bli tatt utgangspunkt i ti granskninger som er gjennomført de siste årene.

Disse granskingene inngår:

Evalueringen blir oppsummert i en rapport som publiseres på Ptils nettsted og som vi vil bruke i vårt forbedringsarbeid.

Tidligere evalueringer

Prosjektet er en videreføring av tidligere evalueringer knyttet til effekten av vårt tilsyn: