I perioden 2018-2021 har Ptil gjennomført brukerundersøkelser etter alle revisjoner for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes og hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter.

Rapport etter undersøkelsene i 2021 finner du her.

Vi har i år gjort noen få justeringer i undersøkelsen, men den er i hovedsak lik som tidligere.

Undersøkelsen blir som før sendt til myndighetskontakten for det reviderte selskapet cirka to uker etter at de har mottatt revisjonsrapporten.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører brukerundersøkelsen. Ptil får kun tilgang til anonymisert informasjon. Et unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli publisert på vårt nettsted.

Avsender: Petroleumstilsynets revisjonsundersøkelse
Avsenderadresse: revisjonsundersokelsen@horizons.confirmit.eu

Vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsen, da dette bidrar positivt til Ptils forbedringsarbeid.

Hvis du vil se spørsmålene i undersøkelsen, finnes de på norsk og engelsk som vedlegg under.