Tildelingsbrevet er sammen med instruks om virksomhets- og økonomistyring, styrende for Petroleumstilsynets virksomhet og angir hvilke områder som har høyest prioritet i 2021.

Brevet inneholder blant annet beskrivelser av langsiktige mål og strategier, mål og prioriteringer for 2021 og styringsinformasjon for målene.