Hensikten med presentasjonen er å bidra til erfaringsoverføring i næringen. Både presentasjonen og granskingsrapporten er oversatt til engelsk.

Se granskingsleder Bente Hallan presentere resultatene fra granskingen

 

Hovedmålet med granskingen vår var å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.