Sira Myhre var blant foredragsholderne da Petroleumstilsynet arrangerte sin årlige leverandørdag, som i en årrekke har vært et viktig møtepunkt for leverandører og operatører i petroleumsvirksomheten.

Nasjonalbibliotekaren vektla at selv om det snakkes mye om det som skal komme etter oljen, må vi forstå fortiden og verdsette det vi har fått til, slik at vi kan bevare det for framtiden.

- Vi er i en tid hvor vi har jubileum stort sett hver eneste dag for ett eller annet stort som har skjedd i norsk olje- og gassindustri. Jeg vil trekke fram to jubileer som ikke har noen dato, sa Sira Myhre.

- Det er to undere som er grunnleggende viktige for hva som skal skje i Norge i framtiden. Det ene er at vi klarte å bygge en norsk leverandørindustri som utviklet teknologi som er unik i verden. Vår nest største eksportinntekt er olje- og gassteknologieksport. Det er et underverk.

- Det andre, som kanskje er enda viktigere, et er at vi i løpet av femti år har gått fra å ha en offshoresektor som var vill, gal og utrygg, til å gjøre den til den tryggeste arbeidsplassen på sjøen i verden. Det har ikke kommet av seg selv, og det forblir ikke slik av seg selv.

 

Se video fra alle foredragene lenger nede i artikkelen.

På lag med leverandørene

Ptil-direktør Anne Myhrvold la i sin innledning vekt på den viktige rollen leverandørene har i norsk petroleumsvirksomhet. I 2021 løftet Petroleumstilsynet leverandørenes rolle og rammebetingelser helt til topps på agendaen med Hovedtemaet På lag med leverandørene.

- Det gjorde vi fordi leverandørene er helt sentrale i arbeidet med sikkerhet på sokkelen og på landanleggene. Det er de som gjør mesteparten av jobben, og er aktive i teknologiutviklingen.

Myhrvold understreket at selv om Hovedtemaet for 2021 avsluttes, er temaet like relevant framover. Neste års Hovedtema, Kompetanse og kapasitet er nøkkelen til sikkerhet, har også en helt klar vinkling mot leverandørindustrien.

 

Ptil benyttet Leverandørdagen 2021 til å løfte fram utfordringene knyttet til rammebetingelser, og hvordan leverandører og operatører best mulig kan jobbe sammen både for å finne gode og sikre løsninger, og skape verdi.

Se alle foredragene fra Leverandørdagen 2021 under.

Leverandører, underleverandører og operatører på sokkelen - Samarbeid for sikkerhet

Erik Sæstad, VP & Country Manager Oceaneering AS, styremedlem i Norsk olje og gass (NOROG), samt leder topplederforum for leverandørene i NOROG.

På lag med oss - leverandørene

Berit Sørset, fagsjef, Norsk Industri

På samme lag

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet

Leverandørindustrien fremover – hvor går vi?

Espen Norheim, tidl. partner i EY Norge as, og Eivind Galta, partner og advokat EY Norge as.

Ptils oppfølging av rammebetingelser - partenes felles ansvar

Hvorfor har rammebetingelser vært et viktig tema for Ptil å følge opp?
Irene Åstein Dahle, sjefingeniør Ptil

Rammebetingelser og innleie
Roar Høydal, fagleder arbeidsmiljø, Ptil


Møteseriene - hva ser vi nå, sett i lys av hovedtema?
Ingvil T. Håland, tilsynsleder, Ptil

Veien videre – hva gjør Ptil fremover?