Ptil fikk delegert myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs 17. august 2020, og arbeider nå med å utvikle et hensiktsmessig og velfungerende regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø.

- Ptil har fått ansvar for å sette rammene for og føre tilsyn med fornybar energiproduksjon til havs. Per nå betyr det havvind, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har gitt oss ansvaret. Det har de fordi Ptil har unik kompetanse og erfaring med både regulering og tilsyn for offshore og landanlegg.

Bygger på erfaring

Det nye regelverket er nå under utvikling og vil bygge på erfaringene fra olje- og gassvirksomheten, forteller Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Ptil.

- Regelverket for fornybar energiproduksjon til havs skal være et regelverk som er tilpasset den virksomheten, også når det gjelder risiko, understreker han.

- Vi må hente inspirasjon fra annen industri som ligner, slik som vindkraft på land, havvind internasjonalt - i andre land som har kommet lenger enn oss, og ikke minst fra petroleumsvirksomheten, som har et regelverk som regulerer industrivirksomhet til havs.

Samarbeid

- Arbeidet er godt i gang. Regelverket er under utvikling og det diskuteres med partene i Regelverksforum. Alle parter bidrar med sine erfaringer og sin kunnskap, slik at vi kan utnytte den for å få et best mulig regelverk for denne industrien, sier Knudsen.

Anne Myhrvold oppfordrer bransjen til samarbeid:

- Det er viktig at næringen står samlet om det videre arbeidet slik at vi får til et godt regelverk for havvind.