Ptil arbeider med å øke kunnskapen om hvilke tilsyn som gir mest effekt. Målet er å øke kvaliteten på våre tilsyn og øke bevisstheten om hvilke tilnærminger som kan gi best utbytte.

Resultatene fra brukerundersøkelser som ble gjennomført i 2020 og våren 2021 er nå klar.

Les rapporten her: Petroleumstilsynets brukerundersøkelse - hovedrapport

Kvalitet

- Rapporten viser at tilsynsobjektene i all hovedsak har svært høy tillit til Ptil, og at vi gjennomfører revisjoner med høy kvalitet, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther.

- Vi skal fortsette å jobbe for å sikre kvalitet i alt vi gjør. Men det er god grunn til å glede seg over disse resultatene.

To brukerundersøkelser

Rapporten presenterer resultatene fra to brukerundersøkelser som ble gjennomført i perioden 2020-2021; en løpende undersøkelse som ble sendt ut til myndighetskontakter i de enkelte selskapene etter hver gjennomført revisjon og en overordnet undersøkelse som i slutten av 2020 ble sendt ut til både myndighetskontakter og hovedverneombud i næringen.

Den overordnede undersøkelsen gir informasjon om hvordan aktører i sektoren forholder seg til resultatene fra våre revisjoner, hvordan de arbeider med resultatene, hvilke tanker de har om det gjeldende regelverket, og hvordan de vurderer Ptil som tilsynsmyndighet.

2020 var et spesielt år for alle deler av samfunnet på grunn av Covid- 19 pandemien. I den forbindelse ble selskapene også bedt om å vurdere hvordan Ptil har håndtert pandemisituasjonen.

Den løpende undersøkelsen følger selskapene gjennom de enkelte revisjonene, og myndighetskontaktene blir bedt om å vurdere ulike elementer ved oppstarten, gjennomføringen og avrundingen av hver enkelt revisjon. I tillegg gir de innspill på opplevd utbytte og samhandlingen med Ptil i den undersøkte revisjonen.

Samlet sett gir disse to undersøkelsene mye nyttig informasjon om hvilken rolle revisjonsaktivitetene spiller i sektoren, og hvordan aktørene fra selskapenes side vurderer innsatsen Ptil gjør.