Hør podkasten i Spotify

Droner har vært brukt i petroleumsindustrien i mange år, som for eksempel fjernstyrte undervannsfarkoster (ROVer). Disse brukes til blant annet inspeksjon, vedlikehold og reparasjon og er et viktig bidrag til å fjerne risiko for mennesker. Nå beveger dronene seg fra havbunnen til overflaten og opp i luften, noe som fører med seg en rekke nye utfordringer - spesielt i de kalde nordområdene.

I Petroleumstilsynets nye podkast ser vi nærmere på bruk av fjernstyrte farkoster i nordområdene og hvilke sikkerhetsutfordringer bruken av disse medfører. Vi har snakket med Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør i fagområdet logistikk og beredskap, som har jobbet med kunnskapsutvikling om sikkerhet i nord i en årrekke.

- Nordområdene har spesielle utfordringer. Vi er opptatt av å se på hvilken måte vi kan bruke droner til å øke sikkerheten og redusere risiko i virksomheten vi har i disse områdene.

Kald ødemark

Avstandene i nord er store og forhold som er relevante for en operasjon ligger gjerne langt unna. Områder med is overvåkes i dag av satellitter som følger med på isens bevegelser.

- Det er samtidig av stor interesse å ha detaljinformasjon om de mest umiddelbare områdene rundt en innretning. Dette kan gjøres av en drone i luften som flyr ut og tar bilder og rapporterer tilbake til innretningen. Samme oppdrag kan også gjøres med en undervannsdrone som kan gi informasjon fra undersiden av havoverflaten, forteller Jacobsen.  

De klimatiske forholdene i nordområdene byr imidlertid på noen ekstra utfordringer.

- Lave temperaturer og nedbør i luften eller sjøsprøyt kan føre til ising på droner i havoverflaten, eller ising på vinger eller propeller når den flyr. Dette kan medføre tap av dronen og må tas hensyn til både ved design, bygging og bruk.

Ny rapport om droner

På oppdrag fra Ptil har Sintef nylig utarbeidet en rapport om HMS-forhold knyttet til bruk av droner i petroleumsaktiviteten i nord. Rapporten gir en overordnet oversikt over identifiserte risikoer forbundet med droneteknologi og droneoperasjoner. Eksempler på bruk av både fjernstyrte og autonome droner i petroleumssektoren er tatt med og viser viktige utviklingstrender innenfor droneteknologi. Utfordringer og muligheter for bruk av droner i nordområdene er spesielt vektlagt.

Les rapporten: Bruk av droner i nordområdene (PDF)

Nye løsninger og ny risiko

Det skjer mye på utviklingsfronten når det kommer til droner.

- Noe av det mest spennende med dronene er at de nå går fra å være direkte operatørstyrt til at de får mer automasjon om bord og kan gjøre flere oppgaver selv. Helt i den andre enden ser man kanskje for seg at dronene vil få et oppdrag og løse det uten at operatøren egentlig styrer dronen. Men operatøren vil overvåke operasjonen, sier Jacobsen.

Et kjent prosjekt er det selvgående skipet Yara Birkeland, som nå er under utprøving. Når skipet tas i bruk i løpet av årsskiftet 2020/2021 vil det til å begynne med å gå med mannskap om bord for å se at systemene virker. Etter hvert reduseres mannskapet og til slutt skal fartøyet kunne gå langs kysten alene.

- Da er det spesielt viktig at navigasjonen fungerer, slik at fartøyet vet hvor det er og fortsatt går langs den ruten som er satt opp. Det er også sentralt at fartøyet er i stand til å gå til en sikker posisjon når det oppstår en feil ombord. Dette gjelder også droner som opererer i luft eller under vann i nærheten av plattformene. Når feilen oppstår, må de være i stand til å ta hånd om feilen og gå til sikker tilstand.

Sabotasje og terror

Bruk av autonome droner og fartøy medfører imidlertid også risiko for at styringen kan overtas av personer som ikke har gode hensikter.

Et av de mest kjente tilfellene hvor droner har medført problemer, skjedde på Gatwick-flyplassen i desember 2018, hvor noen fløy en drone inn over flyplassen og forstyrret trafikken. For å opprettholde sikkerheten ble det nødvendig å stenge ned hele flyplassen, noe som skapte kaos i flytrafikken like før jul.

Et annet kjent tilfelle er da et stort oljeprosesseringsanlegg og et oljefelt i Saudi-Arabia ble rammet av et droneangrep i september 2019. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen tok på seg ansvaret for angrepene, som fikk store konsekvenser for landets oljeproduksjon.

Erfaringsoverføring

- Vi er opptatt av at næringen blir oppmerksom på utfordringene knyttet til bruk av droner i nordområdene, slik de er kartlagt i rapporten.

- Det er viktig å trekke erfaring fra andre områder hvor droner er brukt og dele denne informasjonen. Slik kan næringen øke påliteligheten og sikkerheten ved bruk av droner i nord, avslutter Jacobsen.