Vi har et utstrakt samarbeid med myndigheter som følger opp sikkerhet i petroleumsvirksomheten offshore. Både som medlem av NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) og IRF, men også gjennom bilaterale avtaler og møter.  Arbeidet omfatter utveksling av erfaring og informasjon om blant annet regulering, tilsyn og alvorlige hendelser.

Vi har den siste tiden fornyet avtalene våre med blant andre Canada, Brasil og Russland.

Sistnevnte avtale er en videreføring av et langt samarbeid med russiske myndigheter (Rostechnadzor). Petroleumstilynets Tone Guldbrandsen var med å starte dette arbeidet for cirka 26 år siden.

- Det har vært et interessant samarbeid og vi har fulgt utviklingen av russisk regelverk fra å være svært deskriptivt til å bli mer funksjonelt rettet.

Russiske myndigheter var invitert til Ptils arrangement Arctic Safety 2020, som var planlagt gjennomført i Stavanger i mars. Da skulle den oppdaterte avtalen signeres i et bilateralt møte. Arrangementet måtte dessverre kanselleres på grunn av Covid-19 og signeringen ble utsatt. Løsningen ble derfor en digital signering gjennom videomøte den 2. desember 2020.

Den oppdaterte avtalen legger til rette for samarbeid og erfaringsoverføring innenfor følgende hovedområder innen sikkerhet i olje- og gassindustrien:

  • regelverksutvikling
  • lisensvirksomhet
  • tilsyn og kontroll
  • andre områder som partene ser behov for innenfor deres kompetanse innen industriell sikkerhet