Ptil har fått myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO₂, og fastsatte i februar 2020 en ny forskrift som regulerer dette.

Utstyr og systemer

CO₂-forskriften gjelder ved transport og injeksjon av CO₂ i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen, og omfatter utstyr og systemer som er nødvendig for drift og vedlikehold av rørledning, samt utstyr og systemer for å overvåke injeksjonsbrønner og nød- og sikkerhetssystemer i tilknytning til rørledning og injeksjonsbrønn.

Forskriftens virkeområde avgrenses oppstrøms av utstyr nødvendig for injeksjon og til utløpet av CO₂-brønnens injeksjonsrør.

Storskala CO₂-håndtering

CO₂-forskriften vil blant annet regulere deler av statens demonstrasjonsprosjekt for CO₂-håndtering, som omfatter et fullskala system for fangst, transport, mottak og permanent lagring av CO₂.

Elementene i storskala CO₂-håndteringen omfatter CO₂-fangstanlegg med lagertanker, skipstransport, mottaksanlegg og mellomlager, rørtransport og injeksjon til permanent lagring i undersjøisk reservoar.

Det er konsortiet Northern Lights som skal håndtere transport- og lagringsdelen av demonstrasjonsprosjektet. Bak Northern Lights står selskapene Equinor, Norske Shell og Total.