IRF består av en rekke myndigheter med ansvar for å regulere helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten offshore.  
 
- En viktig del av møtet var å dele informasjon om de pågående utfordringene som Covid-19 har skapt, og til å diskutere hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen forbundet med pandemien, både umiddelbart og i fremtiden, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. 
 
- I den forbindelse ser vi at langsiktig risiko som ligger i utsatt vedlikehold og tap av personellkapasitet er bekymringer som deles av samtlige medlemsland.  
 
- Det ble også presisert at myndighetene i alle medlemslandene forventer at kostnadsreduksjoner drevet av lavere oljepriser ikke skal gå på akkord med sikkerheten, fastslår hun. 

Skjermdump fra digital generalforsamling
IRF-medlemmer fra Australia, Brasil, Canada, Danmark, Irland, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia og USA deltok digitalt under årets generalforsamling. I 2021 planlegger medlemmene å møtes i Australia. Foto: IRF

I løpet av to dager med virtuelle møter diskuterte forumet strategiske tema som brønnkontroll, digitalisering, gransking av hendelser og læring. IRF-medlemmene gikk i tillegg gjennom viktige resultater fra 2019 og delte status for sine respektive hovedprioriteringer.   
 
På programmet sto også en oppdatering om arbeidet til kollegene i International Offshore Petroleum Environmental Regulator’s Forum. Avslutningsvis diskuterte IRF hvilke roller offshore petroleumsmyndigheter har og kan ha i overgangen til offshore fornybar energi.