Oljebransjen har igjen fått smake hvor kjapt og krapt det kan svinge. Inntektene krymper over natta, rammebetingelsene svekkes, partssamarbeidet settes på prøve.

Vår bekymring er at også sikkerhetsarbeidet skal lide, blant annet ved at problemene dyttes utover i verdikjeden.

Resultatet kan bli at leverandørselskapene nok en gang må betale den høyeste prisen for krisen - og at de mest risikoutsatte arbeidstakerne rammes enda mer.

Derfor spør Ptil:

  • Hvordan unngå en slik utvikling?
  • Hvordan hegne om den viktige rollen leverandørenes kompetanse, teknologi og styringssystemer spiller for sikkerhetsnivået i næringen?
  • Hvordan sikre at oljeselskapene bidrar til å bevare sterke og livskraftige leverandører – og samtidig ivaretar påseplikten og sitt overordnete sikkerhetsansvar?
-Utfordringene eies i fellesskap av operatørselskapene og leverandørselskapene. Det er sammen at vi kan få fram de gode løsningene for å få et endra bedre sikkerhetsnivå, sier Myhrvold.
-Utfordringene eies i fellesskap av operatørselskapene og leverandørselskapene. Det er sammen at vi kan få fram de gode løsningene for å få et endra bedre sikkerhetsnivå, sier Myhrvold. Foto: Emile Ashley

- Alle bør være på lag med leverandørene - for sikkerhetens skyld, understreker Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Leverandørene har stor betydning. De har mye kompetanse og mye av teknologien og ressursene som er viktig for å unngå storulykker og ha et godt arbeidsmiljø.

- Utfordringene eies i fellesskap av operatørselskapene og leverandørselskapene. Det er sammen at vi kan få fram de gode løsningene for å få et endra bedre sikkerhetsnivå, sier Myhrvold.

Podkast: Hvordan kan oljeselskapene bevare sterke og livskraftige leverandører?