I årsrapporten for 2019 kan du lese om våre aktiviteter og resultater. 

Du kan også lese om hvilke prioriteringer vi gjør og hvordan vi vurderer framtidsutsiktene.

Hovedpunkter i årsrapporten: 

  • Leders beretning
  • Introduksjon til virksomheten og hovedtal
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av fremtidsutsikter
  • Årsregnskap