Dette gjør vi for å møte kravene i personopplysningsdirektivet (GDPR). Direktivet stiller strengere krav til å skjerme personopplysninger enn det som er mulig gjennom epost-utveksling.

Den nye varslingskanalen er en kommunikasjonskanal mellom varsler og våre saksbehandlere. Vår saksbehandling blir som før.