Brukerundersøkelser er et viktig verktøy for å informasjon om effekten av vårt arbeid. I 2019 gjennomfører vi brukerundersøkelser etter alle revisjoner for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes og hvilken effekt de har, og å avdekke forbedringspunkter til senere tilsyn.

Se: Ny brukerundersøkelse om Ptils tilsyn (7. mai 2019) 

I midten av november vil vi i tillegg sende ut en overordnet undersøkelse. Denne går til alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Undersøkelsen sendes også til selskap som vi ikke har ført tilsyn med i år. Den overordnede undersøkelsen vil gi oss viktig informasjon om effekt av våre aktiviteter, og generelle tilbakemeldinger uten direkte relasjon til spesifikke revisjonsaktiviteter. Nytt er også at vi ber sentrale verneombud delta i undersøkelsen.

Vår konsulent Ideas2evidence står også for denne undersøkelsen. Ptil får bare tilgang til anonymisert informasjon.

Resultater fra begge undersøkelsene vil bli publisert på vårt nettsted.